Palvelut:

Kiinteistöhuolto

 • Haravointi, lehtien puhallus ja kuljetus
 • Koneelliset lumityöt
 • Hiekoitus, suolaus
 • Pensaiden leikkuu
 • Räystäiden puhdistus/pesu

Mökkitalkkari

 • Polttopuiden valmistus
 • Pihatyöt
 • Mökin lämmitys
 • Tarkastuskäynnit

Muut palvelut

 • Pienet rakennustyöt
 • Auton sisäpesut
 • Ikkunanpesut